อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
95056
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday28
ThisMonth This Month152
LastMonth Last Month1,094
ThisYear This Year1,246
LastYear Last Year8,771

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------