อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
93095
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month28
LastMonth Last Month507
ThisYear This Year8,056
LastYear Last Year27,755

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------