อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
34347
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month630
LastMonth Last Month806
ThisYear This Year4,145
LastYear Last Year10,743

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------