อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38863
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month327
LastMonth Last Month807
ThisYear This Year8,661
LastYear Last Year10,743

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------