อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
29197
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month493
LastMonth Last Month853
ThisYear This Year9,738
LastYear Last Year8,165

Slider images
Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------