ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
48532
Online User Online2
Today Today109
Yesterday Yesterday32
ThisMonth This Month1,209
LastMonth Last Month1,520
ThisYear This Year8,522
LastYear Last Year9,808

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------