ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
21686
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday33
ThisMonth This Month673
LastMonth Last Month812
ThisYear This Year2,227
LastYear Last Year8,165

 

 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

วิสัยทัศน์  

     
 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย