อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
32608
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month867
LastMonth Last Month882
ThisYear This Year2,406
LastYear Last Year10,743

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------