อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
35692
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month496
LastMonth Last Month654
ThisYear This Year5,490
LastYear Last Year10,743

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------