ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22612
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday15
ThisMonth This Month733
LastMonth Last Month866
ThisYear This Year3,153
LastYear Last Year8,165

 

 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

วิสัยทัศน์  

     
 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย