อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
82776
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday49
ThisMonth This Month1,902
LastMonth Last Month18,595
ThisYear This Year25,492
LastYear Last Year7,701

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------