อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
37468
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month378
LastMonth Last Month1,052
ThisYear This Year7,266
LastYear Last Year10,743

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------