อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
26931
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday15
ThisMonth This Month514
LastMonth Last Month939
ThisYear This Year7,472
LastYear Last Year8,165

Slider images
Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------