ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
46608
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month805
LastMonth Last Month676
ThisYear This Year6,598
LastYear Last Year9,808

Slider images



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------