อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
36652
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month614
LastMonth Last Month842
ThisYear This Year6,450
LastYear Last Year10,743