อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38137
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday33
ThisMonth This Month408
LastMonth Last Month639
ThisYear This Year7,935
LastYear Last Year10,743