อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
39576
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month385
LastMonth Last Month655
ThisYear This Year9,374
LastYear Last Year10,743