อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
35092
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month550
LastMonth Last Month825
ThisYear This Year4,890
LastYear Last Year10,743