อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38143
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday33
ThisMonth This Month414
LastMonth Last Month639
ThisYear This Year7,941
LastYear Last Year10,743