อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
36645
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month607
LastMonth Last Month842
ThisYear This Year6,443
LastYear Last Year10,743