อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
39582
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month391
LastMonth Last Month655
ThisYear This Year9,380
LastYear Last Year10,743