อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
33504
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month593
LastMonth Last Month1,170
ThisYear This Year3,302
LastYear Last Year10,743