อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
36656
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month618
LastMonth Last Month842
ThisYear This Year6,454
LastYear Last Year10,743