อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38133
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday33
ThisMonth This Month404
LastMonth Last Month639
ThisYear This Year7,931
LastYear Last Year10,743