อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
60020
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month407
LastMonth Last Month815
ThisYear This Year2,736
LastYear Last Year7,701