อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
33503
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month592
LastMonth Last Month1,170
ThisYear This Year3,301
LastYear Last Year10,743