อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
36655
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month617
LastMonth Last Month842
ThisYear This Year6,453
LastYear Last Year10,743