อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
32600
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month859
LastMonth Last Month882
ThisYear This Year2,398
LastYear Last Year10,743