อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
29194
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month490
LastMonth Last Month853
ThisYear This Year9,735
LastYear Last Year8,165