อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
39579
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month388
LastMonth Last Month655
ThisYear This Year9,377
LastYear Last Year10,743