อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
36649
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month611
LastMonth Last Month842
ThisYear This Year6,447
LastYear Last Year10,743