อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
39574
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month383
LastMonth Last Month655
ThisYear This Year9,372
LastYear Last Year10,743

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล