ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
51891
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month176
LastMonth Last Month840
ThisYear This Year2,308
LastYear Last Year9,573

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล