อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38135
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday33
ThisMonth This Month406
LastMonth Last Month639
ThisYear This Year7,933
LastYear Last Year10,743

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล