ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
48516
Online User Online1
Today Today93
Yesterday Yesterday32
ThisMonth This Month1,193
LastMonth Last Month1,520
ThisYear This Year8,506
LastYear Last Year9,808

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล