อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
41908
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month421
LastMonth Last Month563
ThisYear This Year1,898
LastYear Last Year9,808

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล