อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
36657
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month619
LastMonth Last Month842
ThisYear This Year6,455
LastYear Last Year10,743

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล