อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
35096
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month554
LastMonth Last Month825
ThisYear This Year4,894
LastYear Last Year10,743

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล