อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
43328
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month416
LastMonth Last Month678
ThisYear This Year3,318
LastYear Last Year9,808

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล