ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
54429
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month637
ThisYear This Year4,846
LastYear Last Year9,573

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล