อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
44405
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday31
ThisMonth This Month318
LastMonth Last Month580
ThisYear This Year4,395
LastYear Last Year9,808

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล