อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
45414
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday83
ThisMonth This Month287
LastMonth Last Month493
ThisYear This Year5,404
LastYear Last Year9,808

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล